Sonuç İlanı


Orman Bölge Müdürlüğü-Kayseri OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN DİKİM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 20/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 200 m. mesafeye kadar çıplak köklü yapraklı fidanların dağıtımı 1000 adet 10
2 200 m. mesafeye kadar klasik polietilen tüplü fidanların(Hacmi 1,3 litreye kadar) dağıtımı 1000 adet 130
3 200 metreden fazla mesafede çıplak köklü yapraklı fidanların dağıtımı 1000 adet 10
4 200 metreden fazla mesafede klasik polietilen tüplü fidanların (Hacmi 1,3 litreye kadar) dağıtımı 1000 adet 30
5 Orta ve hafif bünyeli, %25' ten az taşlı topraklarda 1000 adet 10
6 Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000 adet 10
7 Orta ve hafif bünyeli, % 25' ten az taşlı topraklarda

1000 adet 145
8 Orta ve hafif bünyeli, % 25 ve daha fazla taşlı topraklarda 1000 adet 15
9 Ocaklar halinde ve her ocakta 2 - 3 adet olmak üzere iri taneli tohum ekilmesi (karaçam, kızılçam, ardıç, meşe, badem, kestane, ceviz, vb.) (tohum bedeli hariç)
Orta veya hafif bünyeli topraklarda ocaklar halinde meşe, badem, kestane, ceviz vb. tohum ekimi
1000 adet 15
10 Fidanlıklardan alınan fidanların dikim sahasına
taşınması (Mahalli rayiçlere göre yapılacaktır.)
kilometre 10.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar