Sonuç İlanı


Ruh Sağlığı Sinir Hastalıkları Eğitim Araş.Hastanesi-Bakırköy

Kurumumuz İhtiyacı İçin İLAÇ SATIN ALINACAKTIR

İhale 17/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 16 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)