Sonuç İlanı


ÇINARCIK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin İTFAİYE ARACI, OTOBÜS VE CENAZE ARACI SATIN ALINACAKTIR

İhale 18/10/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. KISIM)
1 4x2 İtfaiye Aracı adet 1
2. KISIM (2. KISIM)
1 17+1 Kişilik Otobüs adet 1
3. KISIM (3. KISIM)
1 Cenaze aracı adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar