Sonuç İlanı


1'İNCİ ANA BKM.FB.MD.LÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LAMBA RADYOAKTİF VE PORTÖR TEKER JANTI SATIN ALINACAKTIR

İhale 18/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 6260003609445 LAMBA RADYOAKTİF adet 180
2 2530KK0517347 JANT, PORTÖR TEKERİ M110 T132 adet 450

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar