Sonuç İlanı


İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT VE KAL-YAK (FUELOİL 4) SATIN ALINACAKTIR

İhale 17/10/2017 günü, saat 01:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 2 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1. KISIM (1. Kısım: Akaryakıt )
1 Motorin (diğer) litre 110.000
2 Kurşunsuz Benzin (95 Oktan) litre 5.000
2. KISIM (2. Kısım: Kal-Yak (Fueloil 4) )
1 Kal-Yak (Fueloil 4) kilogram 40.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar