Sonuç İlanı


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri -Batman SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin DÖKME LPG ( MİX) SATIN ALINACAKTIR

İhale 17/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Dökme LPG (Mix) kilogram 135.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar