Sonuç İlanı


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri -Ardahan SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin LPG (ISINMA) PROPANGAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 16/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 DÖKME LPG (ISINMA) PROPANGAZ kilogram 40.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar