Sonuç İlanı


ÇATAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin MESİRE ALANI YAPTIRILACAKTIR

İhale 13/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)