Sonuç İlanı


GÜCE BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin HAZIR BETON SATIN ALINACAKTIR

İhale 16/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 C20 HAZIR BETON metreküp 2.040

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar