Sonuç İlanı


Devlet Hastanesi -Ilgın

Kurumumuz İhtiyacı İçin CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ) SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/10/2017 günü, saat 03:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 CNG (SIKIŞTIRILMIŞ DOĞAL GAZ) standart metreküp 100.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar