Sonuç İlanı


KAĞITHANE BELEDİYESİ ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin KIŞLIK MEVSİMLİK ÇİÇEK SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kağıthane İlçesi Dahilindeki Park, Meydan ve Yeşil Alanlarda Kullanılmak Üzere Kışlık Mevsimlik Çiçek Alım İşi için belirlenen kalemler teknik şartnameler kısmında ek olarak sunulmuştur. adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar