Sonuç İlanı


Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Kurumumuz İhtiyacı İçin TIBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 24/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 RADYOTERAPİ HİZMET ALIMI puan 16.379.937

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar