Sonuç İlanı


Cizre İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kömür (1.Kalite, İthal (Kok), 25 Kg'lık Torbalı Kömür (Min. 6400kcal/kg)) ton 300
2 Meşe Odunu (sobada kullanılacaklar için 0,5-10 cm çapında ve 20-30 cm uzunluğunda,kaloriferde kullanılacaklar için 10-15 cm çapında ve 50-80 cm uzunluğunda olacaktır) ton 100

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar