Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 12/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 FINDIK KÖMÜR kilogram 1.925.000
2 PORTAKAL KÖMÜR kilogram 150.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar