Sonuç İlanı


Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin MEDİKAL GAZ SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)