Sonuç İlanı


DSS Hacettepe Üniversitesi MALİYE BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin KİMYASAL, TIBBİ VE TEKNİK MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 207 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)