Sonuç İlanı


MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İtfaiye Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin İTFAİYE ÖNCÜ ARACI SATIN ALINACAKTIR

İhale 17/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 İtfaiye Öncü Aracı (4x4) adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar