Sonuç İlanı


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlükleri -Samsun SPOR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 17/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 10 kişi (2 aşçı, 1 Bilişimci, 7 Cankurtaran)
14,00-TLx22 gün yemek, 7,00-TLx22 gün yol ve %4 Sözleşme Giderleri Dahil(Brüt asgari ücretin %50 fazlası)
Ay 10,00 36
2 19 kişi (3 Sağlık Pers. 3 Havuz suyu Op. 13 Tekniker )
14,00-TLx22 gün yemek, 7,00-TLx22 gün yol ve %4 Sözleşme Giderleri Dahil(Brüt asgari ücretin %30 fazlası)
Ay 19,00 36
3 5 kişi (3 Resepsiyon Görevlisi, 1 Sekreter, 1 Grafiker )
14,00-TLx22 gün yemek, 7,00-TLx22 gün yol ve %4 Sözleşme Giderleri Dahil(Brüt asgari ücretin %15 fazlası)
Ay 5,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar