Sonuç İlanı


Yozgat İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin ÖZEL GÜVENLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 17/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Özel Güvenlik Personeli(aylık 22 gün üzerinden günlük 9 tl yemek bedeli dahil.)(Brüt asgari ücretin %50 fazlası) Ay 23,00 12
Birimi Miktarı
1 Ulusal Ve Genel Tatil Çalışması gün 274,5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar