Sonuç İlanı


Polis Meslek Yüksek Okulu-Samsun 19 Mayıs EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ELEKTRİK ENERJİSİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 18/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 01.01.2018-31.12.2019 tarihleri arasında 2.400.000,00 (ikimilyondörtyüzbin) KwhElektrik Enerjisi Alımı İhalesi. kilowatt 2.400.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar