Sonuç İlanı


MEKANSAL PLANLAMA GEN. MÜD. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin İMAR UYGULAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 17/10/2017 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar