Sonuç İlanı


CANİK BELEDİYESİ Fen İşleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin BİNA İŞİ YAPTIRILACAKTIR

İhale 09/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)