Sonuç İlanı


PAMUKKALE BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin EVSEL ATIK TORBASI SATIN ALINACAKTIR

İhale 13/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 SİYAH EVSEL ATIK TORBASI adet 10.008.000
2 MAVİ EVSEL ATIK TORBASI adet 4.008.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar