Sonuç İlanı


İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR VE ODUN) SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 EFELER İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TEMEL EĞİTİM OKULLARINA YAKACAK KÖMÜR ALIMI ton 464

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar