Sonuç İlanı


MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 13/10/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Personel
(Brüt asgari ücret)
Ay 6,00 21
2 Engelli Personel
(Brüt asgari ücret)
Ay 1,00 21
3 Personel
(Brüt asgari ücretin %15 fazlası)
Ay 12,00 21
4 Personel
(Brüt asgari ücretin %20 fazlası)
Ay 5,00 21
5 Personel
(Brüt asgari ücretin %25 fazlası)
Ay 10,00 21
6 Personel
(Brüt asgari ücretin %40 fazlası)
Ay 4,00 21
7 Personel(Brüt asgari ücretin %60 fazlası) Ay 4,00 21
8 Personel(Brüt asgari ücretin %80 fazlası) Ay 7,00 21
Birimi Miktarı
1 Asgari ücretli işçisinin fazla çalışma saat 2.835
2 Asgari ücretli işçisinin bayram çalışması gün 174
3 Asgari ücretin%15 fazlası fazla çalışma

saat 5.670
4 Asgari ücretin%15 fazlası bayram çalışması gün 348
5 Asgari ücretli işçisinin engelli fazla çalışma

saat 472,5
6 Asgari ücretli işçisinin engelli bayram çalışması gün 29
7 Asgari ücretin%20 fazlası fazla çalışma
saat 2.362,5
8 Asgari ücretin%20 fazlası bayram çalışması
gün 145
9 Asgari ücretin%25 fazlası fazla çalışma
saat 4.725
10 Asgari ücretin%25 fazlası bayram çalışması
gün 290
11 Asgari ücretin%40 fazlası fazla çalışma
saat 1.890
12 Asgari ücretin%40 fazlası bayram çalışması
gün 116
13 Asgari ücretin%60 fazlası fazla çalışma

saat 1.890
14 Asgari ücretin%60 fazlası bayram çalışması gün 116
15 Asgari ücretin%80 fazlası fazla çalışma
saat 3.307,5
16 Asgari ücretin%80 fazlası bayram çalışması
gün 203
17 Binek Araç

gün 638
18 4X4 Çift Kabinli Kasalı Kamyonet gün 1.914

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar