Sonuç İlanı


ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) Keban HES İşl.Müd.

Kurumumuz İhtiyacı İçin KALORİFER YAKITI SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/10/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Kalorifer yakıtı kilogram 550.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar