Sonuç İlanı


Yakutiye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-

Kurumumuz İhtiyacı İçin KATI YAKIT (KÖMÜR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/10/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Katı Yakacak Alımı (Linyit Kömür) ton 300

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar