Sonuç İlanı


Mersin Kamu Hastane Birliği

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 18/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Benzin litre 2.350
2 Motorin litre 477.500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar