Sonuç İlanı


UŞAK BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AGREGA VE PLENTMİKS TEMEL MALZEME SATIN ALINACAKTIR

İhale 16/10/2017 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 0-7 mm, 7-15 mm, 15-23 mm Agrega ile
0-37,5 mm Plentmiks Temel Malzemesi Temini ve
Nakli Mal Alımı
ton 400.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar