Sonuç İlanı


ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(ÇAYKUR) Satınalma Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin GELİŞMİŞ TEHDİT KORUMASI ÜRÜNÜ SATIN ALINACAKTIR

İhale 11/10/2017 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Gelişmiş Tehdit Koruması adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar