Sonuç İlanı


Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 12/10/2017 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Temizlikçi İçin Asgari Ücret+Asgari Ücretin %20 fazlası(Brüt asgari ücretin %20 fazlası) Ay 6,00 36

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar