Sonuç İlanı


Elmadağ Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin ASFALT SATIN ALINACAKTIR

İhale 31/10/2017 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Plent Altı aşınma Tabakası Asfalt Alımı (Nakliyesi, Serimi, Sıkıştırılması Belediyemize ait) ton 1.500

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar