Bölge Müdürlüğü-15.Bölge Şanlıurfa DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin PERSONEL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Harita Teknikeri Çalışma Ücreti
(Brüt asgari ücretin %60 fazlası)
Ay 1,00 12
2 Harita Teknikeri, Resmi Tatil Çalışma Ücreti
(Brüt asgari ücretin %60 fazlası)
Gün 1,00 24
3 Boya Ustası, Sıva Ustası, Sıhhi Tesisatçı, Yapı Ustası Çalışma Ücreti(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 5,00 12
4 Boya Ustası, Sıva Ustası, Sıhhi Tesisatçı, Yapı Ustası, Resmi Tatil Çalışma Ücreti
(Brüt asgari ücretin %30 fazlası)
Gün 5,00 24
5 Bahçıvan Çalışma Ücreti
(Brüt asgari ücretin %20 fazlası)
Ay 12,00 12
6 Bahçıvan, Resmi Tatil Çalışma Ücreti
(Brüt asgari ücretin %20 fazlası)
Gün 12,00 24

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar