T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) GENEL MÜDÜRLÜK

Kurumumuz İhtiyacı İçin MAKAS BURAJ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Makas Buraj Makinesi adet 1

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar