KOCAALİ BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin AKARYAKIT SATIN ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 K.Benzin 95 Oktan litre 20.000
2 Motorin TS EN 590+A1 litre 18.000
3 Motorin Diğer litre 300.000
4 Otogaz LPG litre 19.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar