M.KEMALPAŞA BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin ARİYET MALZEMESİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 1-a grubu ariyet malzemesi temini ve nakli ton 30.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar