İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin CERRAHİ EL ALETLERİ SETİ SATIN ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 4 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1 KRANİOTOMİ SETİ
set BEYİN CERRAHİ KRANİOTOMİ SETİ 3
2 SERVİKAL SET
set GENEL AMAÇLI BEYİN CERRAHİ SETİ 4
3 LOMBER SET - LAMİNEKTOMİ SETİ set LAMİNEKTOMİ SETİ 7
4 LEYLA EKARTÖRÜ set LEYLA EKARTÖR SETİ 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar