Eğitim ve Araştırma Hastanesi-KARTAL KOŞUYOLU YÜKSEK İHTİSAS

Kurumumuz İhtiyacı İçin ISITICI SOĞUTUCU CİHAZI SATIN ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 10:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Brans Kodu Miktarı
1 Isıtıcı Soğutucu Cihazı adet Kardiyopulmoner bypass sistemi ısıtma/soğutma ünitesi(Cardiopulmonary bypass system heating/cooling unit) 2

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar