Devlet Hastanesi -Ilgın

Kurumumuz İhtiyacı İçin SIKIŞTIRILMIŞ DOĞALGAZ (CNG) SATIN ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 CNG (Sıkıştırılmış doğal gaz) standart metreküp 150.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar