Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin SODYUM HİPOKLORİT (SIVI KLOR) SATIN ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Alınacak Mal ve Adet

Birimi Miktarı
1 Sodyum Hipoklorit (sıvı klor) alımı ve dağıtımı. kilogram 800.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar