TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) Makine İkmal Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin BAKIM VE ONARIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 Peyzaj Mimarı(Brüt asgari ücretin %200 fazlası) Ay 1,00 36
2 Bakım Onarım Teknisyeni(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) Ay 1,00 36
3 Baş Bahçıvan(Brüt asgari ücretin %75 fazlası) Ay 1,00 36
4 Bahçıvan(Brüt asgari ücretin %30 fazlası) Ay 2,00 36
5 Bahçıvan Yardımcısı(Brüt asgari ücret) Ay 9,00 36
Birimi Miktarı
1 Çiçek Fideleri adet 89.600
2 Zirai Mücadele İlaçları (Kışlık Yağ, Bordo Bulamacı, Böcek, Sinek ve Kemirgen İlaçları) yıl 3
3 İthal Torf litre 12.000
4 Elenmiş Ahır Gübresi metreküp 240
5 Plastik Saksı ve Saksı Altlığı adet 900
6 Büyük Boy Çöp Poşeti kilogram 4.500
7 İthal Çim Tohumu Karışımı kilogram 750
8 Çim Gübresi (Sonbahar) kilogram 7.500
9 Çim Gübresi (İlkbahar) kilogram 7.500
10 Benzin litre 4.500
11 Mazot litre 1.200
12 İşveren Sorumluluk Sigortası yıl 3
13 Atık Taşıma Gideri (Yılda Ortalama 28 Kez Taşıma Öngörülmütür) adet 84

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar