Orman Bölge Müdürlüğü-Adana OGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin FİDAN ÜRETİM VE BAKIM HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan kapların harç ile doldurulması
1000 adet 730
2 Hacmi 1.3 litreye kadar (çapı 8.9 cm kadar) olan doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi
1000 adet 730
3 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9 - 13 cm) kapların harç ile doldurulması
1000 adet 30
4 Hacmi 1.4 - 4 litre arasındaki (çapı 9- 13 cm) doldurulmuş kapların tavalara taşınarak yerleştirilmesi
1000 adet 30
5 Üretim yastıklarında mevcut(Hacmi 1.3 litreye kadar, çapı 8.9 cm kadar) olan, boş ve dolu kapların seçilerek başka yastıklara taşınarak yeniden yerleştirilmesi
1000 adet 150
6 Tohum ekimi- Kab'a ekim ve kapatma (kapatma materyali ve tohum hariç)
1000 adet 730
7 Hacmi 11,1 - 22 litre arasındaki (Çapı 19,1 - 25 cm) kaplara repikaj
1000 adet 7
8 Çeliklerin hazırlanması- Yapraklı fidanlar
1000 adet 150
9 Yapraklı fidanlardan elde edilen çeliklerin dikilmesi
1000 adet 150
10 Kaplı fidanların taşıtlara yüklenmesi - Hacmi 1,3 litreye kadar olan kaplarda (Çapı 8,9 cm' den küçük)
1000 adet 250
11 Fidanlık içindeki torba, teneke, saksı ve fidan artıklarının yüklenmesi ve atılması
metreküp 50

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)