Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Eskişehir Şeker Fabrikası Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin NAKİL HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Pres Filtre Toprağı Nakliye Hizmeti (Fabrika Sahasından Çimsa Eskişehir Çimento Fabrikası Sahasına) ton 140.000

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)