Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin PROJE HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 02:30 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Proje İşleri götürü 1
2 Araştırma Çukuru Açılması adet 200
3 Zemin Sondajı Yapılması metre 400
4 Harita Yapılması İşleri kilometre 90
5 Kamulaştırma Planlarının Hazırlanması ve Tescil Ettirilmesi kilometre 90

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar (Sistemde Yok)