T.C DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TCDD) 2. BÖLGE SATINALMA SERVİS MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin TEMİZLİK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 04/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi İşçi Sayısı Ay/gün/saat
1 İşçilik Gideri(Brüt asgari ücret) Ay 12,00 12
Birimi Miktarı
1 Resmi Tatil Gideri(Brüt asgari ücret) gün 186
2 Ferdi Kaza Sigortası adam/yıl 12
3 Mali Mesuliyet Sigortası adam/yıl 12

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar