İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ALTYAPI KOORDİNASYON MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumumuz İhtiyacı İçin YAZILIM VE DESTEK HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 08/01/2018 günü, saat 11:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Mevcut Durum Analiz Raporu Oluşturulması adet 1
2 Ölçüm Tasarımı Raporunun Oluşturulması adet 1
3 Veri Modeli Üretilmesi ve Raporlanması adet 1
4 Sahadan Veri Toplama İşlemi metrekare 1.082.000
5 2 Boyutlu Altyapı Bilgi Sistemi Veri Teslim Talimatnamesi adet 1
6 Kontrol Kazısı adet 100
7 Yeni Tespitlerin Mevcut Veriler ile Kıymetlendirilmesi metrekare 1.082.000
8 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi İle Mobil Görüntüleme Uygulaması Üzerinde Altyapı Elemanlarının 3 Boyutlu Görüntülenmesi adet 2
9 Artırılmış Gerçeklik Teknolojisi Devamlılığının Sağlanması adet 2
10 Eğitim adet 5

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar