Program ve İzleme Dairesi Başkanlığı KGM

Kurumumuz İhtiyacı İçin KAMULAŞTIRMA İŞLEMLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ VE TAMAMLANMASI HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 POZ 1510: Kadastro Altlıklarının Güncellenmesi Tescil Bildirimi (Beyanname) Belgelerinin Düzenlenmesi ve Planlara İşlenmesi adet 250
2 POZ 1515: Güncel Kamulaştırma Planı Çizimi kilometre 50
3 POZ 1525: Savunmaya Esas Rapor Düzenlenmesi adet 600
4 POZ 1532: Kamulaştırmaya Tabi Tutulan Taşınmazların Tapu Kayıtlarının Kontrolü, Güncellenmesi ve İdarenin Veri Tabanına İşlenmesi adet 1.000
5 POZ 1533: Ölü Malik Bilgilerinin ve Nüfus Aile Tablolarının Güncellenmesi, Veraset ve İştiraklerin Araştırılması adet 100
6 POZ 1536: Terkin veya Tescile Esas Belgelerin Hazırlanması ve Sonuçlanması adet 1.250
7 POZ 1537: Uzlaşma Sağlanamayan Taşınmazların Davaya Esas Olacak Her Türlü Bilgi ve Belgelerin Hazırlanması (Dava Dosyası) adet 600
8 POZ 1539: Kamulaştırma Bedelinin Mahkemece Tespiti Ve Taşınmazın İdare Adına Tescil Davası Sonucu Mahkeme Kararının Uygulanmasının Sağlanması adet 250
9 POZ 1540: Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Taşınmazların İşlemlerinin Sonuçlandırılması adet 50
10 POZ 1547: Pazarlık Görüşmeleri İçin Belgelerin Hazırlanması adet 2.000
11 POZ 1548: Ödenek Talebi Evraklarının Hazırlanması adet 1.500
12 POZ 1549: Ödeme Evraklarının Hazırlanması adet 1.500
13 POZ 1610: Jeodezik Ağın Oluşturulması Kanavaların Hazırlanması Ölçü, Hesap ve Koordinatların Kadastro Onayının Yapılması kilometre 50
14 POZ 1611: Hali Hazır Haritanın ve Taslak Koridorun Oluşturulması kilometre 50

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar