İett Genel Müdürlüğü Satınalma Daire Başkanlığı

Kurumumuz İhtiyacı İçin KURUMSAL KAYNAK PLANLAMA SİSTEMİ BAKIMI VE GELİŞTİRİLMESİ HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 10/01/2018 günü, saat 02:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Danışman adam/gün 615
2 Kıdemli Danışman adam/gün 165
3 Yazılımcı (ABAP) adam/gün 540
4 Süreç Destek Danışmanı adam/ay 24
5 Lisans Bakımı adet 1
6 Logistics User Kullanıcı Lisansı adet 7
7 BPC Kullanıcı Lisansı adet 14
8 PO Lisansı (Core) adet 3
9 Eva Analizi (Sistem) adet 4
10 Homojen Kopya adet 6
11 Üst Birim Kopya adet 4
12 Veritabanı Patch Yükleme adet 2
13 Backup/Restore Testi adet 3
14 Basis Hizmeti adam/ay 12

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar