Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Kayseri

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 05/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. İhaleye parça teklif verilebilir, verilebilecek parça teklif sayısı: 3 Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

1. KISIM (1.KISIM)
Birimi Miktarı
1 TAM OTOMATİK MOLEKÜLER MİKROBİYOLOJİK TANI CİHAZI
puan 1.200.500
2. KISIM (2.KISIM)
Birimi Miktarı
1 TAM OTOMATİK NEFELOMETRE CİHAZI
puan 1.091.325
3. KISIM (3.KISIM)
Birimi Miktarı
1 TAM OTOMATİK ELİSA CİHAZI
puan 3.248.356

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar