İl Sağlık Müdürlüğü

Kurumumuz İhtiyacı İçin LABORATUAR HİZMETİ ALINACAKTIR

İhale 09/01/2018 günü, saat 10:00 da Kurum Adresinde Açık İhale usülü ile yapılacaktır. Şartname bedeli dahilinde kurum adresinden temin edilebilir.

Yapılacak Hizmet ve Detay

Birimi Miktarı
1 Hemoglobin elektroforezi HPLC ile puan 7.730.400

İdari Şartname (Sistemde Yok)


Teknik Şartname ve Diğer Dökumanlar